ดาวน์โหลดเกม

ดาวน์โหลดแบบแบ่งพาร์ท

ชื่อไฟล์ ขนาด mega.nz
ECO-Ramen.part01.rar 600.00 MB ดาวน์โหลด
ECO-Ramen.part02.rar 600.00 MB ดาวน์โหลด
ECO-Ramen.part03.rar 600.00 MB ดาวน์โหลด
ECO-Ramen.part04.rar 600.00 MB ดาวน์โหลด
ECO-Ramen.part05.rar 600.00 MB ดาวน์โหลด
ECO-Ramen.part06.rar 600.00 MB ดาวน์โหลด
ECO-Ramen.part07.rar 412 MB ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแพทช์

ชื่อไฟล์ ขนาด drive
ECO-Ramen Patch Full 307 MB ดาวน์โหลด
ECO-Ramen Patch 2/10/2560 38 MB ดาวน์โหลด
ECO-Ramen Patch 6/11/2560 45 MB ดาวน์โหลด
ECO-Ramen Patch 10/12/2560 Part 1 550 MB ดาวน์โหลด
ECO-Ramen Patch 10/12/2560 Part 2 452 MB ดาวน์โหลด

หมายเหตุ โหลดแพทช์ทุกเดือนเพื่ออัพเดทข้อมูล และแก้ไขบัคภายในเกม