[Iris Card] รายชื่อ Iris Card และค่าต่างๆ ของการ์ด

ข้อมูลทั่วไป
Post Reply
Quxxn
Cococko
Cococko
Posts: 2
Joined: Mon May 08, 2017 12:27 pm

[Iris Card] รายชื่อ Iris Card และค่าต่างๆ ของการ์ด

Post by Quxxn » Tue May 09, 2017 8:08 am

Iris Card List

*** รายชื่อนี้เรียงตามรหัสการ์ด
*** การ์ดทั้งหมดนี้เป็นการ์ดที่มีอยู่ใน ECO Server Raman ในขณะนี้และหาได้จากการเอา Blank Iris Card ไปเปิดที่ NPC Technician บนอัพทาวน์เท่านั้น
*** ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรหรืออยากให้เพิ่มเติมตรงไหน ทักมาได้น้าาาา ^_^
*** Searching Tip : กด F3 แล้วพิมพ์หา Keyword ที่ต้องการ (อาจจะเป็นรหัสการ์ด, ชื่อการ์ด, ธาตุจากการแก้ไขค่าสถานะ หรือ Ability Vector) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา

Image
รหัสการ์ด : AC01-0010
ชื่อการ์ด : Titania Dragon (Human)
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : แสง
Image
Ability Vector : Durability Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-0020
ชื่อการ์ด : Dominion Dragon (Human)
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : มืด
Image
Ability Vector : Water Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-1010
ชื่อการ์ด : Emil & Marcia
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : น้ำ
Image
Ability Vector : Durability Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-1020
ชื่อการ์ด : Titus & Tita
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ลม
Image
Ability Vector : Water Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-1030
ชื่อการ์ด : Belial & Lurie
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ไฟ
Image
Ability Vector : Metal Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-2010
ชื่อการ์ด : Marionette Electell
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ลม
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC01-2020
ชื่อการ์ด : Marionette Insmouse
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : น้ำ
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC01-2030
ชื่อการ์ด : Marionette Salamander
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ไฟ
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC01-2040
ชื่อการ์ด : Marionette Mandragora
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ดิน
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC01-3010
ชื่อการ์ด : Marcia in the Kitchen
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : น้ำ
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-3020
ชื่อการ์ด : Tita in the Prairie
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : แสง
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC01-3030
ชื่อการ์ด : Meditating Belial
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ไฟ
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC01-3040
ชื่อการ์ด : Sleeping Alice
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Top Breeder Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-3050
ชื่อการ์ด : Killer Bee
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Giant Cling
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-3060
ชื่อการ์ด : Cinnamon
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : แสง
Image
Ability Vector : Durability Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-3070
ชื่อการ์ด : DEM Sniper
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Metal Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-3080
ชื่อการ์ด : Eliminator
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Durability Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-3090
ชื่อการ์ด : Acropolis City
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ดิน
Image
Ability Vector : Water Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-4010
ชื่อการ์ด : Tiny & Dumpty
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Strength Up / Tech Up / Magic Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-4020
ชื่อการ์ด : Catty All Together!
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Giant Cling / Metal Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-5010
ชื่อการ์ด : Pio & Mother
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : น้ำ
Image
Ability Vector : Giant Cling
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-5020
ชื่อการ์ด : Most Powerful Evil
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ดิน
Image
Ability Vector : Strength Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-5030
ชื่อการ์ด : Death
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : ดิน
Image
Ability Vector : Giant Cling
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-6010
ชื่อการ์ด : Leader Buru
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ไฟ
Image
Ability Vector : Magic Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-6020
ชื่อการ์ด : Enigma Group Party
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ไฟ
Image
Ability Vector : Giant Cling
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-6030
ชื่อการ์ด : Peaceful Downtown
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Packaging Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-6040
ชื่อการ์ด : Yoko of Holy Mother Island
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : น้ำ
Image
Ability Vector : Tech Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-7010
ชื่อการ์ด : Resting Emil
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ดิน
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC01-7020
ชื่อการ์ด : Praying Marcia
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : น้ำ
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC01-7030
ชื่อการ์ด : Titus in the Library
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ลม
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC01-7040
ชื่อการ์ด : Tita under the Blue Sky
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : แสง
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC01-7050
ชื่อการ์ด : Belial and the Dragon
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ไฟ
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC01-7060
ชื่อการ์ด : Slacking Lurie
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : มืด
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC01-7070
ชื่อการ์ด : Pururu
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Strength Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-7080
ชื่อการ์ด : Urchin
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Packaging Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC01-7090
ชื่อการ์ด : Momo
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Strength Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-0010
ชื่อการ์ด : Summer Lurie
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Metal Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-0020
ชื่อการ์ด : Mysterious Boy & Girl
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Durability Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-1010
ชื่อการ์ด : Briking MkII
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : แสง
Image
Ability Vector : Investment Secrets
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-1020
ชื่อการ์ด : Locomotive
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Giant Cling
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-1030
ชื่อการ์ด : Undead Castle
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Weapon Breeder
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-2010
ชื่อการ์ด : Resistance Leader
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Long Range Burst
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-2020
ชื่อการ์ด : Nibelungen Hair Salon
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : Armor
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Water Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-2030
ชื่อการ์ด : Fire Dragon
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : ไฟ
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC02-2040
ชื่อการ์ด : Crawler Carrier
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Packaging Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-3010
ชื่อการ์ด : Blade Master
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Short Range Burst
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-3020
ชื่อการ์ด : Gambler
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Investment Secrets
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-3030
ชื่อการ์ด : Warrior of Resurrection
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Armor Breeder
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-3040
ชื่อการ์ด : Guild Merchant
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Packaging Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-3050
ชื่อการ์ด : Cockko
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Short Range Burst / Weapon Breeder
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-3060
ชื่อการ์ด : Bawoo
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Weapon Breeder
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-3070
ชื่อการ์ด : Lunatic
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : มืด
Image
Ability Vector : Magic Burst
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-3080
ชื่อการ์ด : Sky Tower
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Investment Secrets
Image

Image
รหัสการ์ด : AC02-3090
ชื่อการ์ด : West Port City
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Armor Breeder
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-0010
ชื่อการ์ด : Urd & Collins
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Ties of True Love
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-0020
ชื่อการ์ด : Darling & Honey
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Ties of True Love
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-1010
ชื่อการ์ด : Saya
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Short Range Burst
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-1020
ชื่อการ์ด : Tsukuyomi
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Magic Burst
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-1030
ชื่อการ์ด : Fox Girl
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Long Range Burst
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-2010
ชื่อการ์ด : Marionette Nymph
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ลม
Image
Ability Vector : Weapon Breeder / Armor Breeder
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-2020
ชื่อการ์ด : Marionette Icy
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : น้ำ
Image
Ability Vector : Weapon Breeder / Armor Breeder
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-2030
ชื่อการ์ด : Marionette Homura
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ไฟ
Image
Ability Vector : Weapon Breeder / Armor Breeder
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-2040
ชื่อการ์ด : Marionette Pino
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ดิน
Image
Ability Vector : Weapon Breeder / Armor Breeder
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-3010
ชื่อการ์ด : Machinery
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Packaging Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-3020
ชื่อการ์ด : Electell Lab
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Giant Cling
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-3030
ชื่อการ์ด : Jack
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : ไฟ / น้ำ / ลม / ดิน
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC04-3040
ชื่อการ์ด : Henpiko
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Magic Burst
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-3050
ชื่อการ์ด : West Fort Invader
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Metal Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-3060
ชื่อการ์ด : Love Skink
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : ดิน
Image
Ability Vector : Ties of True Love
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-3070
ชื่อการ์ด : Airship
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Packaging Knowledge / Top Breeder Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-3080
ชื่อการ์ด : Gambler Dyne
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Investment Secrets
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-3090
ชื่อการ์ด : Guttinger 7
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Armor Breeder
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-4010
ชื่อการ์ด : Happy Anniversary
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Strength Up / Magic Up / Tech Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-4020
ชื่อการ์ด : Delta SAGA
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Giant Cling
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-5010
ชื่อการ์ด : February (Valentine)
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Packaging Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-5020
ชื่อการ์ด : March (Hina Matsuri)
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Strength Up / Magic Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-5030
ชื่อการ์ด : December (Christmas)
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Strength Up / Tech Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-6010
ชื่อการ์ด : Dream Traveller
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Tech Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-6020
ชื่อการ์ด : Haunted House
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Magic Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-6030
ชื่อการ์ด : City Battle
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Strength Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-6040
ชื่อการ์ด : Dumpty Island
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Giant Cling
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-7010
ชื่อการ์ด : January (Oshougatsu)
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Strength Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-7020
ชื่อการ์ด : April (Ohanami)
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Tech Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-7030
ชื่อการ์ด : May (Carnation)
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Magic Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-7040
ชื่อการ์ด : June (June Bride)
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Magic Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-7050
ชื่อการ์ด : July (Umi Hiraki)
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Strength Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-7060
ชื่อการ์ด : August (Hanabi Taikai)
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Tech Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-7070
ชื่อการ์ด : September (Otsukimi)
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Magic Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-7080
ชื่อการ์ด : October (Halloween)
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Strength Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC04-7090
ชื่อการ์ด : November (Kinoko Gari)
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Tech Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-0010
ชื่อการ์ด : Verde Garde
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Magic Burst / Magic Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-0020
ชื่อการ์ด : Valeria
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Ties of True Love / Tech Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-1010
ชื่อการ์ด : Merchant Degas
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Rippling Muscle
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-1020
ชื่อการ์ด : Happy Birthday Mother
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Metal Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-1030
ชื่อการ์ด : Rulers of Arcana
ความแรร์ : Rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Magic Burst
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-2010
ชื่อการ์ด : Meister Serena
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ / อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Weapon Breeder / Armor Breeder
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-2020
ชื่อการ์ด : Hallelujah of Rita
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Durability Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-2030
ชื่อการ์ด : Animus and Mauritius
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : มืด
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC05-2040
ชื่อการ์ด : Umbrella
ความแรร์ : Uncommon
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Top Breeder Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-3010
ชื่อการ์ด : Postino
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Investments Secrets
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-3020
ชื่อการ์ด : Strawberry
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Large Harvest Crop
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-3030
ชื่อการ์ด : Transceiver Troops
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Long Range Burst
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-3040
ชื่อการ์ด : An Immovable Merchant
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Packaging Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-3050
ชื่อการ์ด : Full Course of Gastronomic King
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Packaging Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-3060
ชื่อการ์ด : Island of Pirates
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : ไฟ / น้ำ
Image
Ability Vector : -

Image
รหัสการ์ด : AC05-3070
ชื่อการ์ด : Startler
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : มืด
Image
Ability Vector : Durability Knowledge / Water Knowledge / Metal Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-3080
ชื่อการ์ด : Maoa
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Armor Breeder
Image

Image
รหัสการ์ด : AC05-3090
ชื่อการ์ด : Rainbow Generation Machine
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Ties of True Love
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-0010
ชื่อการ์ด : Sorcerer of The Starry Sky
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Magic Plus
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-0020
ชื่อการ์ด : Possession to You
ความแรร์ : Super rare
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Strength Up / Armor Plus
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1010
ชื่อการ์ด : Heavenly Garden
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ / อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Harvest Crop
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1020
ชื่อการ์ด : Emperor Hakuryu Blade Master
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Weapon Plus / Metal Knowledge
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1030
ชื่อการ์ด : Sunshine on Leaves
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ / อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Protection of Love
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1040
ชื่อการ์ด : Elina and Marionette
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ / อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Tech Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1050
ชื่อการ์ด : Unidentified
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ / อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Weapon Plus / Armor Plus
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1060
ชื่อการ์ด : Metallica
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : เกราะ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Armor Plus
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1070
ชื่อการ์ด : Gentle Tiny
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Giant Cling
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1080
ชื่อการ์ด : Dominion Deceiver
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Magic Plus
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1090
ชื่อการ์ด : Valeria SpecialMade soup!
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ / อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Strength Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1100
ชื่อการ์ด : Name of The World and The Dragon
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Giant Cling
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1110
ชื่อการ์ด : Decoy
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ / อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Protection of Love
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1120
ชื่อการ์ด : Illusion of Verde Garde
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Magic Plus
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1130
ชื่อการ์ด : Happy Manekuneko
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ / อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Protection of Love
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1140
ชื่อการ์ด : Marionette Elina
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ / อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Magic Up
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1150
ชื่อการ์ด : 3 Mandra
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ / เกราะ / อก
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Harvest Crop
Image

Image
รหัสการ์ด : AC06-1160
ชื่อการ์ด : Black Cathedral Priest
ความแรร์ : Common
ตำแหน่งติดตั้ง : อาวุธ
แก้ไขค่าสถานะ : -
Ability Vector : Minsk / Magic Plus
Image

อ้างอิง
http://eco.acronia.net/wiki/?IrisCard/N ... d#i7f75081
http://eco.acronia.net/wiki/?IrisCard/E ... 0#idc942bc

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests