วิธีติดตั้งเกม

► Download ตัวเกม
► ทำการสร้างโฟร์เดอร์ใหม่แล้วนำไฟล์ไปไว้ด้านในโฟร์เดอร์
► คลิกขวาเลือก Ectract Here

วิธีสร้าง Shortcut

► คลิกขวาที่ eco.exe เลือกCreate Shortcut
► จะได้ใฟล์ใหม่ชื่อว่า eco.exe - Shortcut
► คิกขวาที่ไฟล์ดังกล่าวเลือก Properties
► ในช่อง Target ให้เว้นวรรคแล้วเติม /launch เข้าไป
■ ตัวอย่าง D:\ECO-Ramen\eco.exe /launch
■ ตัวอย่าง "D:\ECO-Ramen\eco.exe" /launch
► คลิก OK สามารถเข้าเล่นเกมโดยใช้ไฟล์ที่สร้างใหม่

วีดีโอสอนการติดตั้ง