อันดับที่ ชื่อ อาชีพ ระดับ ค่าประสบการณ์
1 ★Høphaestus Dark Stalker 127 4310236569
2 Quelque Part Gunner 127 4301408644
3 OoOTEAROoO Commando 127 4301136860
4 desιġи Gunner 127 4301054017
5 ชาโด้ว Bounty Hunter 127 4300883218
6 Aigis Gunner 127 4300808129
7 ✿ ICE BEAR ✿ Commando 127 4300543354
8 Fisherman Dark Stalker 127 4300224128
9 Man U Gunner 127 4300142988
10 Yogibearz Bounty Hunter 127 4300120590
อันดับที่ ชื่อ อาชีพ ระดับ ค่าประสบการณ์
1 桜花 Sage 112 6414001048
2 OoODEAROoO Enchanter 127 5193755833
3 wsะ.นาง Bard 127 4763308669
4 ★Hørus⋚ Druid 127 4310236569
5 Harley Quinn ♡ Necromancer 127 4302599340
6 紫スズ Kabbalist 127 4301372267
7 เกย์ค่ะ Elementaler 127 4301139850
8 >park< Bard 127 4301074742
9 Shamanking Enchanter 127 4300892949
10 ♞ Sylvestør Druid 127 4300699436
อันดับที่ ชื่อ อาชีพ ระดับ ค่าประสบการณ์
1 ×Hikaru× Explorer 109 4763308669
2 aะOoงดิน Marionest 127 4301281267
3 soda9 Machinery 127 4300203930
4 Gram Alchemist 127 4300169006
5 เกย์งับ Explorer 127 4300157736
6 Spirytus Ranger 127 4300013001
7 Taeyeon Marionest 127 4299574029
8 OoOVEAROoO Treasure Hunter 127 4299547290
9 Purifier Blacksmith 127 4299151472
10 Stefano Treasure Hunter 127 4299106580
อันดับที่ ชื่อ ระดับ ค่าประสบการณ์
1 NPC 127 3201335916
2 VERSION2016 127 2243966893
3 Rockman 127 524083248
4 ичмρнiɑ° 127 244312243
5 Supportอะ 63 210646736
6 ɱ¥♀ⒹEⓂ 63 205099745
7 Auto Program 01 63 188338447
8 Rockman  127 163999610
9 DONE 63 98015243
10 Arcade. 127 85470567
อันดับที่ ชื่อริง ค่าชื่อเสียง
1 Maple And Clover 8716
2 Luciano 8362
3 • Sø|iTary • 6467
4 ✰ PIYO ✰ 4369
5 [†] M y t h & R o i d 3761
6 ★ Club ★ Star ★ 3743
7 ไม่บอก 2695
8 Absin†he 2368
9 SHIBUSEN   2342
10 Absiηth 2180
อันดับที่ ชื่อ ค่าชื่อเสียง
1 初風 1193
2 KazeKage 661
3 บุlsงu๏ง‘ 634
4 Thaventhos 372
5 Creamie✿ 330
6 -Pinny- 287
7 Black Lotus 284
8 >—αρρ|є—❥ 284
9 Solomon 256
10 xaòนLสมÖ™ 255
อันดับที่ ชื่อ ระดับ Dominion คะแนน WRP
1 Reiko 50/100 12725
2 soda3 50/61 12583
3 Musuko 50/100 7873
4 ๓MamyPoko๓ 38/61 1724
5 Jasoncooper 45/61 1625
6 ๓BabyPoko๓ 44/61 1609
7 IPhone 50/100 645
8 Yukihimesano 50/100 147
9 soda 14/50 91
10 soda2 48/49 89